El apliqui és una tècnica de brodat que consisteix a usar trossos de teixits que, cosits durant el brodat (i tallats mitjançant la tècnica de làser), afegeixen textura i color al disseny. S'usa tant per motius estètics com per l'important estalvi de puntades que s'aconsegueix, ja que s'afegeix color a superfícies sense necessitat de recobrir de puntades de brodat. Tot i que actualment és aplicable a tot tipus de brodats, és molt corrent usar-lo en temes de beu i infantils. Qualsevol que sigui el camp d'aplicació, s'aconsegueixen resultats molt variats canviant simplement la tela usada per al s'apliqui.